Statistik Keseluruhan Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 31 MAC 2015 01:28:03
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
647
102
15.77
198
30.60
62
9.58
208
32.15
13
2.01
19
2.94
394
60.90
602
93.04
45
6.96
2
522
85
16.28
115
22.03
49
9.39
199
38.12
5
0.96
21
4.02
275
52.68
474
90.80
48
9.20
JUMLAH BESAR
1169
187
16.00
313
26.78
111
9.50
407
34.82
18
1.54
40
3.42
669
57.23
1076
92.04
93
7.96