Statistik Keseluruhan Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 17 SEPTEMBER 2014 02:25:47
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
850
59
6.94
105
12.35
39
4.59
191
22.47
4
0.47
8
0.94
215
25.29
406
47.76
444
52.24
2
720
105
14.58
167
23.19
57
7.92
281
39.03
7
0.97
8
1.11
344
47.78
625
86.81
95
13.19
JUMLAH BESAR
1570
164
10.45
272
17.32
96
6.11
472
30.06
11
0.70
16
1.02
559
35.61
1031
65.67
539
34.33