Statistik Keseluruhan Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 1 SEPTEMBER 2014 16:31:46
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
847
53
6.26
96
11.33
36
4.25
175
20.66
4
0.47
7
0.83
196
23.14
371
43.80
476
56.20
2
720
104
14.44
165
22.92
57
7.92
281
39.03
8
1.11
8
1.11
342
47.50
623
86.53
97
13.47
JUMLAH BESAR
1567
157
10.02
261
16.66
93
5.93
456
29.10
12
0.77
15
0.96
538
34.33
994
63.43
573
36.57