Statistik Keseluruhan Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 21 OGOS 2014 21:04:02
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
847
47
5.55
91
10.74
29
3.42
159
18.77
3
0.35
4
0.47
174
20.54
333
39.32
514
60.68
2
720
100
13.89
161
22.36
60
8.33
279
38.75
8
1.11
8
1.11
337
46.81
616
85.56
104
14.44
JUMLAH BESAR
1567
147
9.38
252
16.08
89
5.68
438
27.95
11
0.70
12
0.77
511
32.61
949
60.56
618
39.44