Statistik Keseluruhan Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 19 APRIL 2015 14:57:44
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
620
170
27.42
272
43.87
61
9.84
73
11.77
16
2.58
27
4.35
546
88.06
619
99.84
1
0.16
2
522
85
16.28
117
22.41
46
8.81
201
38.51
5
0.96
21
4.02
274
52.49
475
91.00
47
9.00
JUMLAH BESAR
1142
255
22.33
389
34.06
107
9.37
274
23.99
21
1.84
48
4.20
820
71.80
1094
95.80
48
4.20