Statistik Keseluruhan Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 16 DISEMBER 2014 11:35:55
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
746
229
30.70
273
36.60
50
6.70
127
17.02
11
1.47
50
6.70
613
82.17
740
99.20
6
0.80
2
720
104
14.44
167
23.19
57
7.92
282
39.17
7
0.97
8
1.11
343
47.64
625
86.81
95
13.19
JUMLAH BESAR
1466
333
22.71
440
30.01
107
7.30
409
27.90
18
1.23
58
3.96
956
65.21
1365
93.11
101
6.89