Statistik Keseluruhan Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 23 JULAI 2014 17:06:56
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
854
44
5.15
76
8.90
16
1.87
145
16.98
2
0.23
3
0.35
141
16.51
286
33.49
568
66.51
JUMLAH BESAR
854
44
5.15
76
8.90
16
1.87
145
16.98
2
0.23
3
0.35
141
16.51
286
33.49
568
66.51