Statistik Keseluruhan Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 4 MAC 2015 09:58:09
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
673
65
9.66
115
17.09
47
6.98
152
22.59
12
1.78
10
1.49
249
37.00
401
59.58
272
40.42
2
522
79
15.13
103
19.73
38
7.28
176
33.72
5
0.96
21
4.02
246
47.13
422
80.84
100
19.16
JUMLAH BESAR
1195
144
12.05
218
18.24
85
7.11
328
27.45
17
1.42
31
2.59
495
41.42
823
68.87
372
31.13