Statistik Keseluruhan Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 24 MEI 2015 16:06:21
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
620
177
28.55
278
44.84
58
9.35
64
10.32
16
2.58
26
4.19
555
89.52
619
99.84
1
0.16
2
522
91
17.43
129
24.71
47
9.00
183
35.06
7
1.34
23
4.41
297
56.90
480
91.95
42
8.05
JUMLAH BESAR
1142
268
23.47
407
35.64
105
9.19
247
21.63
23
2.01
49
4.29
852
74.61
1099
96.23
43
3.77