Statistik Keseluruhan Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 25 JANUARI 2015 23:32:17
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
775
14
1.81
33
4.26
14
1.81
44
5.68
4
0.52
2
0.26
67
8.65
111
14.32
664
85.68
JUMLAH BESAR
775
14
1.81
33
4.26
14
1.81
44
5.68
4
0.52
2
0.26
67
8.65
111
14.32
664
85.68