Statistik Keseluruhan PTSB Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 2 SEPTEMBER 2014 23:00:33
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
15
2
13.33
1
6.67
0
0.00
5
33.33
0
0.00
0
0.00
3
20.00
8
53.33
7
46.67
2
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
3
31
8
25.81
5
16.13
1
3.23
14
45.16
1
3.23
0
0.00
15
48.39
29
93.55
2
6.45
4
142
22
15.49
28
19.72
16
11.27
53
37.32
1
0.70
2
1.41
69
48.59
122
85.92
20
14.08
5
50
10
20.00
11
22.00
2
4.00
17
34.00
0
0.00
1
2.00
24
48.00
41
82.00
9
18.00
6
1
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
1
100.00
0
0.00
7
3
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
33.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
33.33
2
66.67
8
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
JUMLAH
244
42
17.21
46
18.85
19
7.79
91
37.30
2
0.82
3
1.23
112
45.90
203
83.20
41
16.80
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
94
15
15.96
21
22.34
2
2.13
42
44.68
3
3.19
1
1.06
42
44.68
84
89.36
10
10.64
2
68
2
2.94
14
20.59
1
1.47
34
50.00
2
2.94
0
0.00
19
27.94
53
77.94
15
22.06
3
55
11
20.00
20
36.36
0
0.00
12
21.82
1
1.82
0
0.00
32
58.18
44
80.00
11
20.00
4
2
0
0.00
1
50.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
50.00
1
50.00
1
50.00
JUMLAH
219
28
12.79
56
25.57
3
1.37
88
40.18
6
2.74
1
0.46
94
42.92
182
83.11
37
16.89
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
33
1
3.03
7
21.21
3
9.09
19
57.58
0
0.00
3
9.09
14
42.42
33
100.00
0
0.00
2
53
11
20.75
8
15.09
4
7.55
28
52.83
0
0.00
0
0.00
23
43.40
51
96.23
2
3.77
3
11
0
0.00
3
27.27
0
0.00
8
72.73
0
0.00
0
0.00
3
27.27
11
100.00
0
0.00
4
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
JUMLAH
98
12
12.24
18
18.37
7
7.14
56
57.14
0
0.00
3
3.06
40
40.82
96
97.96
2
2.04
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
112
15
13.39
35
31.25
13
11.61
40
35.71
0
0.00
1
0.89
64
57.14
104
92.86
8
7.14
2
46
7
15.22
9
19.57
15
32.61
6
13.04
0
0.00
0
0.00
31
67.39
37
80.43
9
19.57
3
1
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
1
100.00
0
0.00
JUMLAH
159
22
13.84
45
28.30
28
17.61
46
28.93
0
0.00
1
0.63
96
60.38
142
89.31
17
10.69
JUMLAH BESAR
720
104
14.44
165
22.92
57
7.92
281
39.03
8
1.11
8
1.11
342
47.50
623
86.53
97
13.47