Statistik Keseluruhan PTSB Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 26 MEI 2015 17:04:55
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
66
10
15.15
14
21.21
9
13.64
29
43.94
1
1.52
1
1.52
35
53.03
64
96.97
2
3.03
2
37
12
32.43
8
21.62
0
0.00
10
27.03
0
0.00
2
5.41
22
59.46
32
86.49
5
13.51
3
10
4
40.00
4
40.00
0
0.00
1
10.00
0
0.00
1
10.00
9
90.00
10
100.00
0
0.00
JUMLAH
113
26
23.01
26
23.01
9
7.96
40
35.40
1
0.88
4
3.54
66
58.41
106
93.81
7
6.19
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
117
11
9.40
19
16.24
16
13.68
56
47.86
1
0.85
4
3.42
51
43.59
107
91.45
10
8.55
2
33
8
24.24
8
24.24
3
9.09
10
30.30
1
3.03
0
0.00
20
60.61
30
90.91
3
9.09
3
31
5
16.13
3
9.68
1
3.23
18
58.06
0
0.00
0
0.00
9
29.03
27
87.10
4
12.90
JUMLAH
181
24
13.26
30
16.57
20
11.05
84
46.41
2
1.10
4
2.21
80
44.20
164
90.61
17
9.39
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
16
1
6.25
3
18.75
1
6.25
6
37.50
0
0.00
3
18.75
8
50.00
14
87.50
2
12.50
2
47
9
19.15
26
55.32
1
2.13
6
12.77
0
0.00
4
8.51
40
85.11
46
97.87
1
2.13
3
23
5
21.74
6
26.09
2
8.70
4
17.39
3
13.04
3
13.04
19
82.61
23
100.00
0
0.00
JUMLAH
86
15
17.44
35
40.70
4
4.65
16
18.60
3
3.49
10
11.63
67
77.91
83
96.51
3
3.49
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
100
21
21.00
21
21.00
9
9.00
35
35.00
1
1.00
4
4.00
56
56.00
91
91.00
9
9.00
2
42
5
11.90
17
40.48
6
14.29
7
16.67
0
0.00
1
2.38
29
69.05
36
85.71
6
14.29
JUMLAH
142
26
18.31
38
26.76
15
10.56
42
29.58
1
0.70
5
3.52
85
59.86
127
89.44
15
10.56
JUMLAH BESAR
522
91
17.43
129
24.71
48
9.20
182
34.87
7
1.34
23
4.41
298
57.09
480
91.95
42
8.05