Statistik Keseluruhan PTSB Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 28 FEBRUARI 2015 14:14:45
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
66
11
16.67
11
16.67
10
15.15
29
43.94
1
1.52
1
1.52
34
51.52
63
95.45
3
4.55
2
37
11
29.73
9
24.32
0
0.00
10
27.03
0
0.00
2
5.41
22
59.46
32
86.49
5
13.51
3
10
4
40.00
3
30.00
0
0.00
2
20.00
0
0.00
1
10.00
8
80.00
10
100.00
0
0.00
JUMLAH
113
26
23.01
23
20.35
10
8.85
41
36.28
1
0.88
4
3.54
64
56.64
105
92.92
8
7.08
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
117
10
8.55
16
13.68
6
5.13
32
27.35
1
0.85
4
3.42
37
31.62
69
58.97
48
41.03
2
33
5
15.15
4
12.12
2
6.06
8
24.24
1
3.03
0
0.00
12
36.36
20
60.61
13
39.39
3
31
4
12.90
3
9.68
1
3.23
14
45.16
0
0.00
0
0.00
8
25.81
22
70.97
9
29.03
JUMLAH
181
19
10.50
23
12.71
9
4.97
54
29.83
2
1.10
4
2.21
57
31.49
111
61.33
70
38.67
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
16
0
0.00
2
12.50
0
0.00
8
50.00
0
0.00
3
18.75
5
31.25
13
81.25
3
18.75
2
47
7
14.89
15
31.91
1
2.13
19
40.43
0
0.00
3
6.38
26
55.32
45
95.74
2
4.26
3
23
4
17.39
4
17.39
1
4.35
10
43.48
2
8.70
2
8.70
13
56.52
23
100.00
0
0.00
JUMLAH
86
11
12.79
21
24.42
2
2.33
37
43.02
2
2.33
8
9.30
44
51.16
81
94.19
5
5.81
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
100
19
19.00
17
17.00
10
10.00
28
28.00
0
0.00
4
4.00
50
50.00
78
78.00
22
22.00
2
42
2
4.76
13
30.95
5
11.90
9
21.43
0
0.00
1
2.38
21
50.00
30
71.43
12
28.57
JUMLAH
142
21
14.79
30
21.13
15
10.56
37
26.06
0
0.00
5
3.52
71
50.00
108
76.06
34
23.94
JUMLAH BESAR
522
77
14.75
97
18.58
36
6.90
169
32.38
5
0.96
21
4.02
236
45.21
405
77.59
117
22.41