Statistik Keseluruhan PTSB Bulan Tamat DIS 2014
GRADUAN TAMAT BULAN DIS 2014
PEMANTAUAN BULAN JAN 2015 HINGGA JUN 2015
TARIKH KEMASKINI: 26 MAC 2015 12:04:34
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
66
11
16.67
13
19.70
9
13.64
29
43.94
1
1.52
1
1.52
35
53.03
64
96.97
2
3.03
2
37
12
32.43
8
21.62
0
0.00
10
27.03
0
0.00
2
5.41
22
59.46
32
86.49
5
13.51
3
10
4
40.00
4
40.00
0
0.00
1
10.00
0
0.00
1
10.00
9
90.00
10
100.00
0
0.00
JUMLAH
113
27
23.89
25
22.12
9
7.96
40
35.40
1
0.88
4
3.54
66
58.41
106
93.81
7
6.19
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
117
11
9.40
19
16.24
16
13.68
55
47.01
1
0.85
4
3.42
51
43.59
106
90.60
11
9.40
2
33
7
21.21
8
24.24
4
12.12
10
30.30
1
3.03
0
0.00
20
60.61
30
90.91
3
9.09
3
31
5
16.13
3
9.68
1
3.23
18
58.06
0
0.00
0
0.00
9
29.03
27
87.10
4
12.90
JUMLAH
181
23
12.71
30
16.57
21
11.60
83
45.86
2
1.10
4
2.21
80
44.20
163
90.06
18
9.94
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
16
0
0.00
3
18.75
0
0.00
8
50.00
0
0.00
3
18.75
6
37.50
14
87.50
2
12.50
2
47
7
14.89
18
38.30
1
2.13
16
34.04
0
0.00
3
6.38
29
61.70
45
95.74
2
4.26
3
23
4
17.39
4
17.39
1
4.35
10
43.48
2
8.70
2
8.70
13
56.52
23
100.00
0
0.00
JUMLAH
86
11
12.79
25
29.07
2
2.33
34
39.53
2
2.33
8
9.30
48
55.81
82
95.35
4
4.65
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
100
21
21.00
20
20.00
11
11.00
35
35.00
0
0.00
4
4.00
56
56.00
91
91.00
9
9.00
2
42
3
7.14
15
35.71
5
11.90
8
19.05
0
0.00
1
2.38
24
57.14
32
76.19
10
23.81
JUMLAH
142
24
16.90
35
24.65
16
11.27
43
30.28
0
0.00
5
3.52
80
56.34
123
86.62
19
13.38
JUMLAH BESAR
522
85
16.28
115
22.03
48
9.20
200
38.31
5
0.96
21
4.02
274
52.49
474
90.80
48
9.20