Statistik Keseluruhan PTSB Bulan Tamat JUN 2014
GRADUAN TAMAT BULAN JUN 2014
PEMANTAUAN BULAN JUL 2014 HINGGA DIS 2014
TARIKH KEMASKINI: 30 SEPTEMBER 2014 11:00:42
BIL
POLITEKNIK
JUMLAH LULUSAN
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN TIDAK MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (A)
LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN MENGIKUT BIDANG PENGAJIAN (B)
LULUSAN MENUNGGU PENEMPATAN PEKERJAAN (C)
LULUSAN BELUM BEKERJA (D)
LULUSAN MENJADI USAHAWAN (E)
LULUSAN LANJUT PENGAJIAN (F)
JUMLAH LULUSAN MENDAPAT PEKERJAAN (A+B+C+ E+F)
JUMLAH RESPON
JUMLAH TIDAK RESPON @ TIDAK DIKESAN
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
15
2
13.33
1
6.67
0
0.00
5
33.33
0
0.00
0
0.00
3
20.00
8
53.33
7
46.67
2
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
3
31
8
25.81
5
16.13
1
3.23
14
45.16
1
3.23
0
0.00
15
48.39
29
93.55
2
6.45
4
142
22
15.49
28
19.72
16
11.27
55
38.73
0
0.00
2
1.41
68
47.89
123
86.62
19
13.38
5
50
10
20.00
11
22.00
2
4.00
17
34.00
0
0.00
1
2.00
24
48.00
41
82.00
9
18.00
6
1
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
1
100.00
0
0.00
7
3
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
33.33
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
33.33
2
66.67
8
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
JUMLAH
244
42
17.21
46
18.85
19
7.79
93
38.11
1
0.41
3
1.23
111
45.49
204
83.61
40
16.39
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
94
15
15.96
21
22.34
2
2.13
42
44.68
3
3.19
1
1.06
42
44.68
84
89.36
10
10.64
2
68
2
2.94
14
20.59
1
1.47
34
50.00
2
2.94
0
0.00
19
27.94
53
77.94
15
22.06
3
55
11
20.00
20
36.36
0
0.00
12
21.82
1
1.82
0
0.00
32
58.18
44
80.00
11
20.00
4
2
0
0.00
1
50.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
50.00
1
50.00
1
50.00
JUMLAH
219
28
12.79
56
25.57
3
1.37
88
40.18
6
2.74
1
0.46
94
42.92
182
83.11
37
16.89
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
33
1
3.03
8
24.24
3
9.09
18
54.55
0
0.00
3
9.09
15
45.45
33
100.00
0
0.00
2
53
11
20.75
8
15.09
4
7.55
28
52.83
0
0.00
0
0.00
23
43.40
51
96.23
2
3.77
3
11
0
0.00
3
27.27
0
0.00
8
72.73
0
0.00
0
0.00
3
27.27
11
100.00
0
0.00
4
1
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
0
0.00
JUMLAH
98
12
12.24
19
19.39
7
7.14
55
56.12
0
0.00
3
3.06
41
41.84
96
97.96
2
2.04
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
Bil
%
1
112
15
13.39
36
32.14
13
11.61
40
35.71
0
0.00
1
0.89
65
58.04
105
93.75
7
6.25
2
46
7
15.22
9
19.57
15
32.61
6
13.04
0
0.00
0
0.00
31
67.39
37
80.43
9
19.57
3
1
0
0.00
1
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
100.00
1
100.00
0
0.00
JUMLAH
159
22
13.84
46
28.93
28
17.61
46
28.93
0
0.00
1
0.63
97
61.01
143
89.94
16
10.06
JUMLAH BESAR
720
104
14.44
167
23.19
57
7.92
282
39.17
7
0.97
8
1.11
343
47.64
625
86.81
95
13.19